Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.


# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
124817810 V1.313Zr44y5xcvnzs5zMBT7SuAY4caCG5cuew244186
241022533 V1.319yoY88TDhEA2xeYf6pnzqNVNnsZAjbgGc4182
341328860 V1.337dboeNBBnMuQJavEhZJjhfEVVZEkYcg1w410
441456989 V1.11N4Sq8KWpVUrvV3gyLgdXpZsXP2osPYFug48
541394119 V1.23FPTozK7p1yYtCWhq2bm6ndeWcWsAbkCQy46
641455500 V1.11PXDvhEeQXhMWiraNZiK3k7LYFviguCuvA46
73817906 V1.215bngNLPabTzFTcZAFYhU3tJ6qPRy7HmSP3141
831389383 V1.11J6rUgFZhsvHCjMsXZ5Ui62ZBTr75gWQf7356
931243014 V1.21LgF1CkvXEw4o5YXe4sDAoLqZscTBcYHMf310
1031457612 V1.11kzLvoCAe3xT4ekY3hNFSbHMp7nYmSHCY37
1131368831 V1.236ctHyHeH438cuf8x8bxUngWooBYndEwpa37
1231441181 V1.21Ay6AgRN1q4wnhAkssStEpuwXVZYkCTKo34
1331458597 V1.21MZmqK8ZdjWyvC4HrqNpezCptPmTPu5HTf33
1421293716 V1.13DEuk6Mk9M3tgUvEFqsuEKxrHtvptb2sE92593
152950664 V1.312NgfPJzskDh3YTqUUxtM96x64uWanM4c72298
162121968 V1.21MjkCxRUC7NgsRtUNDAQdG5U1HdajhGfBB2131
1721429472 V1.217gGPG5Fv2DndRD5YuyeNweMaACq61LVK8254
1821292307 V1.11QHezWpPqE3EkewU7pyeZpeXsRkCnqnXV3225
192651358 V1.1137nnfiVT3UbJRypd8wi5cQKwNNxJFRpfT223
2021361002 V1.31DPpWg8bjkc83EbVJ7KFM3i45dZHD65pBh218

Leaderboard scores updated realtime.